شرکت مهندسین مشاور مانا طرح معتقد است دستیابی به شهر پایدار، تنها از طریق احداث ساختمان پایدار آغاز خواهد شد.

برای دستیابی به این هدف، با بهره گیری از کارشناسان مجرب علمی و فنی ; مطالعات، طراحی و ساخت ساختمان هایی با کاربری های گوناگون را در دستور کار خود قرار داده است. در حال حاضر به عنوان یک مشاور پیشرو در زمینه معماری پایدار با سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی داخل کشور و شرکت ها و دانشگاه های سایر کشورها مشغول به همکاری است.

زمینه فعالیت

کارشناسان تیم ما